Wojna na głoski

Materiał zawiera 5 arkuszy z 40 kartami. Na pierwszym arkuszu znajdują się zwierzątka, których nazwy mają po trzy głoski, na drugim — po cztery głoski, na trzecim — po pięć, na czwartym — po sześć. Na ostatniej karcie znajdują się zwierzątka, których nazwy mają po siedem i więcej głosek. Wycięte karty rozdajemy pomiędzy 2 Graczy. W grze obowiązują takie same zasady jak w karcianej wojnie, z tą różnicą, że moc karty uzależniona jest od ilości głosek w nazwie zilustrowanego na niej zwierzątka. Możemy dopasować poziom trudności gry, używając tylko wybranych kart z zestawu.