Środki transportu – karty

Materiał zawiera 7 kart z 28 podpisanymi w języku polskim środkami transportu drogowego, wodnego oraz powietrznego.