Pary nie do pary – wspólna nazwa

Materiał zawiera 6 kart z ilustracjami 18 par przedmiotów, które mają wspólne nazwy. Wszystkie 36 kartoników należy wyciąć, dzieci mają za zadanie odnaleźć i połączyć w pary przedmioty ze względu na ich wspólne nazwy.