Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z głoską [ś]. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera 3 arkusze z 24 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [ś]. Materiał językowy został dobrany tak, by w żadnym ze słów użytych do zbudowania zdań i podpisów nie występowały głoski innych szeregów.