Zakręcone L

Materiał zawiera 6 kart. Na pierwszej karcie znajduję się plansza z piktogramami przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się od głoski [l], ułożonych na obwodzie koła, na kolejnej te same obrazki znajdują się z podpisami w szablonie do wycięcia. Na trzeciej karcie plansza z kołem zawiera ilustracje przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę [l] w śródgłosie. Kolejna plansza zawiera ilustracje z wcześniejszej karty z podpisami w szablonie do wycięcia. Na ostatnich dwóch kartach głoska [l] występuje w wygłosie. Kart można używać wraz ze spinnerem, który układamy na środku koła, a następnie wprowadzamy w ruch. Dziecko ma za zadanie nazwać i odnaleźć na karcie z piktogramami ilustracje wylosowane przez ramiona spinnera. Karty można również wykorzystać do zabawy w oznaczanie wybranych ilustracji poprzez przypinanie klamerek do obwodu wyciętego koła. Na klamerki można przykleić wycięte piktogramy z ostatniej karty. Do zabawy możemy użyć kart z podpisami, bez podpisów lub samych podpisów. Nazwy obrazków użytych w kartach nie zawierają głosek [r] i [j].