Piła do bramki - wyrazy z [ch] i [h]

Materiał zawiera kartę, w której dziecko ma zadanie połączyć linią piłki z odpowiednimi bramkami. Piłki, na których znajdują się ilustracje, które zawierają w swej nazwie [ch] łączą się z bramką oznaczoną [ch], piłki z ilustracjami zawierającymi [h] z bramką oznaczoną [h].