Znajdź obrazek z [ż]

Materiał zawiera 2 karty z 2 wersjami ćwiczenia polegającego na pokolorowaniu obrazków, których nazwy zawierają [ż].