Sanki trzysylabowe

Materiał zawiera 4 karty. Na pierwszej planszy znajduje się plansza z sankami i miejscami na wyraz, obrazek i sylaby. Na dwóch kolejnych planszach znajdują się obrazki wraz z podpisami, na ostatniej karcie znajdują się sylaby. Elementy z 3 ostatnich kart należy wyciąć. Dziecko ma za zadanie ułożyć na planszy z sankami obrazek, jego nazwę oraz sylaby składające się na jego nazwę. Możemy umieścić obrazek lub jego nazwę na planszy i poprosić by dziecko uzupełniło resztę.