Opisane obrazki – trudne głoski

Materiał zawiera 3 karty z 12 ilustracjami opisanymi zdaniami, w których nacisk położono na dobranie słownictwa tak, by ćwiczyć trudne głoski wszystkich szeregów. Karty można wykorzystać np. do ćwiczeń dykcji.
inne materiały z serii – Opisane obrazki