Koszyczek króliczka – różnicowanie [sz], [s]

Materiał zawiera 7 kart. Pierwszą kartę drukujemy i przecinamy na pół. Wydrukowane kolejne karty wycinamy wzdłuż szarych linii (można przeciąć je tak, by pod obrazkami pozostały opisy lub rozciąć wzdłuż linii rozdzielającej obrazek z podpisem). Dziecko ma za zadanie ułożyć karty z obrazkami, na odpowiedniej karcie z króliczkiem, uwzględniając występowanie głoski w nazwie obrazka. Nazwy ilustracji nie zawierają innych głosek dentalizowanych.