Ćwiartki arbuza - liczenie do 12

Materiał zawiera 2 karty z 12 ćwiartkami arbuza i 12 pestkami do wycięcia (zamiast pestek można użyć guzików, żetonów itp.). Dziecko ma za zadnie ułożyć na wybranej części arbuza tyle pestek, ile wskazuje liczba na jego skórce. Można też użyć kilku części arbuza i dodawać lub odejmować wskazane na nich liczby.