Mycie rąk - karty

Materiał zawiera dwie plansze z 8 kartami każda. Na kartach przedstawione są poszczególne etapy mycia rąk, na pierwszej karcie opisane kolejnymi numerami, na drugiej bez oznaczenia numerycznego.