Wykreślanka - Zaduszki

Materiał zawiera kartę z wykreślanką, w której należy odnaleźć, wykreślić i wypisać wyrazy związane z Zaduszkami. Aktualizacja: 29.10.2020