Klamerkowy portfel - banknoty i bilony złotówki

Materiał zawiera 3 arkusze z 12 kartami do wycięcia. Dzieci mają za zadanie, za pomocą klamerki, oznaczyć prawidłową kwotę odpowiadającą sumie pieniędzy znajdujących się na ilustracji.