Prezenty żabki i zebry. Różnicowanie [ż] i [z]

Materiał zawiera 3 karty. Pierwszą kartę drukujemy i przecinamy na pół. Wydrukowane kolejne karty wycinamy wzdłuż linii (można przeciąć je tak, by pod obrazkami pozostały opisy lub rozciąć wzdłuż linii rozdzielającej obrazek z podpisem). Dziecko ma za zadanie ułożyć karty z obrazkami, na odpowiedniej karcie z żabą lub zebrą, uwzględniając występowanie głoski w nazwie obrazka. Nazwy ilustracji nie zawierają innych głosek dentalizowanych.