Mini czytanki-rymowanki. Część 3

Materiał zawiera 3 karty, na których znajdują się zilustrowane proste rymowanki. Na pierwszej karcie ilustracje podpisane są dużymi literami, na drugiej małymi, na trzeciej czcionką elementarzową.