Koniec roku – zakładka na ołówek. Wersja kolorowa z Superuczniem

Materiał zawiera dwie karty z dwoma szablonami zakładek na ołówek (długopis, kredkę...) każda. Na pierwszej karcie lewa (tył) strona zakładki wypełniona jest sentencją, na drugiej pozostawiono puste miejsce na dowolny wpis. Wybraną kartę należy przeciąć na pół wzdłuż przerywanej linii i w każdej z części zrobić nacięcia na ołówek wyznaczone przerywaną linią (ołówek wsuwamy w nacięcia w miejsce szarego ołówka). Nacięte karty należy złożyć na pół i skleić po obrysie, tak by można było w nacięcia wsunąć ołówek. Na odwrocie, pod sentencją, jest miejsce na podpis nauczyciela.