Zestaw szeregów z głoską [c]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 8 arkuszy. Na pierwszych sześciu znajduje się po 18 kart z szeregiem obrazkowym i wyrazowym, analogicznym do obrazkowego. Na ostatnich dwóch arkuszach znajdują się ilustracje przybywających przedmiotów oraz karta z materiałem wyrazowym ułożonym w kolejności zmian. Oprócz układania szeregów, wybranych kart można użyć, między innymi, do szukania różnic pomiędzy kartami, budowania zdań na podstawie ilustracji, kategoryzacji i sortowania, wykluczania ze zbioru, odszukiwania wśród piktogramów brakujących obrazków, ćwiczeń czytania i spostrzegawczości.