Na straganie. Zestaw szeregów z głoską [r]. Wersja czarno-biała i z cieniami

Materiał zawiera 13 arkuszy. Na pierwszych 6 znajduje się 36 kart z szeregiem obrazkowym i wyrazowym, analogicznym do obrazkowego w wersji czarno-białej. Na kolejnych dwóch kartach znajdują się ilustracje przybywających przedmiotów w wersji czarno-białej. Na reszcie arkuszy znajduje się materiał w wersji zacienionej analogiczny do czarno-białego. Oprócz układania szeregów, wybranych kart można użyć, między innymi, do szukania różnic pomiędzy kartami, budowania zdań na podstawie ilustracji, kategoryzacji i sortowania, wykluczania ze zbioru, odszukiwania wśród piktogramów brakujących obrazków, ćwiczeń czytania i spostrzegawczości, kolorowania.