Karty obrazkowe - alfabet

czytanie, pisanie
Karty z obrazkami, których nazwy zaczynają się na kolejne litery alfabetu. Na karcie oprócz ilustracji znajduje się zapis nazwy drukowanymi oraz pisanymi literami, zapis w podziale na sylaby oraz podział na litery do uzupełnienia np. z liter wyciętych z karty „Alfabet. Litery, głoski, znaki drukowane, bezszeryfowe”