Kolorowe - zęby

Kolorowanie według reguł. Każdemu kolorowi została przyporządkowana inna cyfra. Dziecko wypełnia kontury zgodnie z oznaczeniem. Ćwiczenie może być dodatkiem do zajęć tematycznych uczulających na higienę jamy ustnej.