Krokodyl - szlaczki

grafomotoryka
Ćwiczenie grafomotoryczne.