Wykreślanka – miesiące

Materiał zawiera kartę z tabelą i spisem nazw miesięcy, które należy odszukać i wykreślić w tabeli.