Zgadnij [sz] w nagłosie - wersja wyrazowa i obrazkowa

Materiał zawiera 2 plansze do gry, jedną w wersji obrazkowej, drugą w wersji wyrazowej. Wyrazy użyte w materiale nie zawierają głosek innych szeregów, a głoska [sz] występuje w nich przed samogłoską. Gra przeznaczona jest dla 2 graczy. Gracze siadają naprzeciwko siebie, osłaniając swoje karty przed wzrokiem przeciwnika. Zaznaczają na planszy wybrane przez siebie słowo (np. oznaczając je kropką w górnym rogu kratki), następnie naprzemiennie zadają sobie pytania, które mają na celu odgadnięcie słowa zaznaczonego przez przeciwnika, np. „Czy twoje słowo zawiera samogłoskę o?” itp. Po każdym zadanym pytaniu zakreślają kolejną kratkę oznaczającą liczbę prób. Wygrywa ten, komu uda się szybciej odgadnąć wyraz przeciwnika. Grę można wykorzystać również w alternatywny sposób opisany przez Małgorzatę Kujawińską: "1. Gracze siadają obok siebie, karta leży przed nimi. Gracz rozpoczynający rozgrywkę określa położenie obrazka, który drugi z graczy ma odszukać i podać nazwę np. trzeci rząd po prawej stronie szampana itp. Odszukanie obrazka i podanie poprawnej artykulacyjnie nazwy równoznaczne jest ze zdobyciem punktu. 2. Gracze siadają obok siebie, karta leży przed nimi. Jeden z graczy przygląda się karcie, gdy drugi w tym czasie odlicza do pięciu. Po skończeniu odliczania gracz przyglądający się karcie zamyka oczy, a w tym czasie drugi gracz zakrywa jeden z obrazków (w następnych rozgrywkach utrudniamy zadania zmieniając za każdym razem kartę do nowej rozgrywki i np. zakrywając jednocześnie 2 -3 obrazki, kolumnę lub rząd obrazków). Podanie nazwy obrazka/obrazków (z poprawną wymową) jest równoznaczne ze zdobyciem punktu (przy wymienianiu nazw obrazków w kolumnach lub rzędach ważna jest również kolejność).3. Kartę można też wykorzystać do rozgrywki cztery w linii oraz do ćwiczeń oddechowych – grający układają na polach żetony przenosząc je za pomocą słomki do napojów. Po położeniu żetonu na wybranym polu nazywają podmiot na obrazku/wymawiają odczytany wyraz".