Studencki pokój wiewiórki Urszuli – opisz obrazek

Materiał zawiera kartę z ilustracją i miejscem na opis. Można poprosić dzieci, aby wymyśliły własne opowiadanie na temat ilustracji lub żeby wypisały jak najwięcej nazw ilustracji z obrazka, które zawierają [u] lub [ó].