Duble do ćwiczeń czytania z głoskami [a], [o], [ó]

Zestaw kart do gry. W skład zestawu wchodzi 21 okrągłych kart, a każda z nich zawiera pięć wyrazów, jest unikalna i łączy się z innymi kartami tylko jednym wyrazem.
Inspiracje - Duble inaczej