Ślady dłoni

Materiał zawiera 3 karty. Na pierwszej kacie znajdują się czarne odciski dłoni, na kolejnej prawy odcisk jest czerwony, a lewy niebieski, na ostatniej są tylko obrysy śladów. Do kompletu pasuje materiał „Ślady stóp”. Wydrukowane kilkakrotnie odciski układamy (najlepiej przyklejamy) na podłodze w różnych ustawieniach (raz na wprost, raz skierowane paluszkami w lewo, raz w prawo) dzieci mają za zadanie skakać po ścieżce wyznaczonej przez dłonie i stopy w taki sposób, aby powtórzyć ustawienie stóp i dłoni. Śladami dłoni i stóp możemy również wyznaczyć trasę np. do poszukiwanego przez dzieci skarbu, zagadki, prezentu.
pasujący materiał – Ślady stóp