Ślady stóp

Materiał zawiera 3 karty. Na pierwszej kacie znajdują się czarne odciski stóp, na kolejnej prawy odcisk jest czerwony, a lewy niebieski, na ostatniej są tylko obrysy śladów. Wydrukowane kilkakrotnie odciski układamy (najlepiej przyklejamy) na podłodze w różnych ustawieniach (raz na wprost, raz skierowane paluszkami w lewo, raz w prawo) dzieci mają za zadanie skakać po ścieżce wyznaczonej stopami w taki sposób, aby powtórzyć ustawienie stóp. Śladami stóp możemy również wyznaczyć trasę np. do poszukiwanego przez dzieci skarbu, zagadki, prezentu.
pasujący materiał – Ślady dłoni