Karty logopedyczne – głoska [sz]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 5 plansz z 40 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [sz]. Na dwóch pierwszych planszach głoska [sz] występuje w nagłosie, na dwóch kolejnych w śródgłosie i na ostatniej w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.