Karty logopedyczne z głoską [sz] – cień i kontur

Materiał zawiera 16 plansz z 90 kartami zawierającymi 30 obrazków, każdy z nich w 3 wersjach – kolorowej, czarno-białej (obrys) oraz w formie cienia. Na ostatniej planszy znajdują się podpisy do wszystkich ilustracji. Wszystkie nazwy ilustracji przedstawionych na kartach zawierają głoskę [sz] i nie zawierają głosek innych szeregów. Obrazki na karatach podzielone są ze względu na pozycję głoski [sz] w wyrazie.