Rodzaj i liczba – karty i podpisy

Materiał zawiera 3 plansze z kartami do wycięcia. Dziecko ma za zadanie przyporządkować do ilustracji odpowiednią cyfrę i odpowiednie podpisy. Do zestawu pasują karty z materiałów "Liczenie w zakresie do 10" i "Liczenie w zakresie do 5".