Sporty letnie – sprzęty. Wariant 1

Karty z ilustracjami dzieci uprawiającymi sporty letnie oraz sprzętami sportowymi do dopasowania.