Logopedyczne duble – szereg ciszący

Zestaw kart do gry. Karty zawierają materiał obrazkowy do ćwiczeń głosek szeregu cieszącego. W skład zestawu wchodzi 31 okrągłych kart, a każda z nich zawiera sześć ilustracji, jest unikalna i łączy się z innymi kartami tylko jednym symbolem. Nazwy ilustracji nie zawierają innych głosek dentalizowanych.
Inspiracje - Duble inaczej