Polska – krainy geograficzne, rzeki, województwa, miasta, sąsiedzi

Materiał zawiera 7 kart. Na kolejnych kartach znajduje się konturowa mapa Polski z zaznaczonymi krainami geograficznymi, większymi rzekami, województwami, większymi miastami oraz sąsiadującymi krajami. Materiału można użyć do zabawy w kartografa. Oprócz wydrukowanych kart do zabawy potrzebna będzie kalka techniczna. Dzieci na kalce technicznej odrysowują kolejne warstwy mapy, tak by w końcowym efekcie uzyskać mapę z wszystkimi oznaczeniami z wydrukowanych kart.