Parki narodowe w Polsce – mapy i oznaczenia

Materiał zawiera 7 kart. Na pierwszej karcie znajduje się mapa z oznaczonymi i podpisanymi parkami, na drugiej znajdują się same podpisy, a na trzeciej same oznaczenia. Dwie kolejne karty to znaki parków w kolorze i czarno-białe. Na dwóch ostatnich kartach znajdują się wklejki ze znakami parków – kolorowe i czarno-białe. Karty z mapami pasują do zestawu "Polska – krainy geograficzne, rzeki, województwa, miasta, sąsiedzi"