Karty z sylabami otwartymi - część 1

Materiał zawiera 36 plansz ze 112 kartami, na których przedstawiono sylaby otwarte z następującymi głoskami: p, m, l, b, f, t, k, d, j, g, w, r, n, s, z, ł. Ostatnie 16 kart, to dwie wersje tego samego materiału z różnym zapisem głoski [i]. UWAGA! Materiał jest bardzo obszerny, czas jego pobierania może zająć nawet kilka minut.