Karty z sylabami otwartymi - część 2

Materiał zawiera 7 plansz ze 28 kartami, na których przedstawiono sylaby otwarte z następującymi głoskami: c, h, z, ż, n.