Zgadnij [ż] - wersja wyrazowa i obrazkowa

Materiał zawiera 4 plansze do gry, dwie pierwsze z głoską [ż] w nagłosie w wersji obrazkowej i wyrazowej, dwie kolejne z głoską [ż] w śródgłosie w wersji obrazkowej i wyrazowej. Wyrazy użyte w materiale nie zawierają głosek innych szeregów. Gra przeznaczona jest dla 2 graczy. Gracze siadają naprzeciwko siebie, osłaniając swoje karty przed wzrokiem przeciwnika. Zaznaczają na planszy wybrane przez siebie słowo (np. oznaczając je kropką w górnym rogu kratki), następnie naprzemiennie zadają sobie pytania, które mają na celu odgadnięcie słowa zaznaczonego przez przeciwnika, np. „Czy twoje słowo zawiera samogłoskę o?” itp. Po każdym zadanym pytaniu zakreślają kolejną kratkę oznaczającą liczbę prób. Wygrywa ten, komu uda się szybciej odgadnąć wyraz przeciwnika.