Wklejka kolorowa – liczby do 10

Materiał zawiera 13 kart. Na 11 pierwszych znajdują się kolejne liczby od 0 do 10 powielone i gotowe do wycięcia i podzielenia pomiędzy uczniów. Na ostatnich dwóch znajdują się wszystkie liczby z poprzednich kart.