Liczby 0-10 — zestaw plansz

Materiał zawiera 11 kart, na których zilustrowano kolejne liczby od 0 do 10. Każda liczba zapisana jest cyframi arabskimi (czcionką szkolną i drukowaną), liczbami rzymskimi, piktogramem obrazującym zapis arabski, ilustracjami w odpowiedniej liczbie. Materiału można użyć do powieszenia w sali przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.