Liczby 11-20 — zestaw plansz

Materiał zawiera 10 kart, na których zilustrowano kolejne liczby od 11 do 20. Każda liczba zapisana jest cyframi arabskimi (czcionką szkolną i drukowaną), liczbami rzymskimi, piktogramem obrazującym zapis arabski, ilustracjami w odpowiedniej liczbie. Materiału można użyć do powieszenia w sali przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.